لکه پارچه (12)

برای بر طرف کردن لکه شمع ، با پشت چاقو جای لکه را از روی پارچه تمییز میکنیم ، سپس کاغذ آب خشک کن را روی آن قرار داده رویش اتو میکشیم .

9 سال پیش