نکته (11)

چرخهای زیگزاگ در بازار دارای تنوع زیادی هستند . این چرخها لبه پارچه را تیغ و سپس دوخت میزند تا از ریش شدن آن جلوگیری کند . مدلهای فانتزی آن دو نخه و مدلهای دیگر سه نخ و پنج نخ میباشد . مدلهای پنج نخ علاوه بر دوخت سه نخ یک دوخت زنجیره ای هم میزند . زیگزاگهای ژاپنی برای سری دوزی و چینیهای آن برای منزل و شخصی دوزی چون مقرون بصرفه است مناسبتر میباشد . امّا نکته مهم در مورد این قبیل چرخهای آکبند این است که آنها بعد از بیرون آمدن از کارتن باید توسط یک تعمیرکار خبره رگلاژ شوند . زیرا در کارخانه پیچهای آنان محکم بسته نمیشوند و استفاده از آنان با آن حالت تنظیم چرخ را بهم ریخته و کار هر کس نیست که آنرا بصورت اوّل در آورد . این چرخها توسط سوراخی که روی میز میشود توسط یک پیچ روی آن محکم میشوند . موارد نگه داری بهتر را از فروشنده سؤال کنید . اگر فروشنده خود خواست اقدام به رگلاژ کند مهم است ولی اگر با اصرار شما باشد معلوم نیست که اهمیت داشته باشد یا نه .  موفق باشید .             راوندی

9 سال پیش