نکته (8)

چراغ چرخ خیاطی را در فاصله زمانی کوتاه استفاده از آن خاموش نکنید . خاموش و روشن کردنهای مکرر باعث کوتاه شدن عمر لامپ میگردد . البته این مسعله در مورد لامپهای حشره کش که قیمت بالایی دارند بسیار مؤثر است و چنانچه یکسره روشن بمانند عمر مفید آنها چند برابر میشود مصرف برق آنچنان بالایی هم ندارند . دیگر در حالت استندآپ قرار دادن تلویزیون و مانیتور برای خاموش ماندن در مدت زمان کوتاه برای سالم ماندن کلید . امّا برای خرید چراغ چرخ خیاطی حتماّ نمونه سوخته آنرا همراه خود ببرید زیرا چندین مدل دارد .   موفق باشید

9 سال پیش