طرحهای ناموفق

چند سال قبل که ایرانسل پیش شماره ی 0935 را با 0936 ادامه داد ، در انتظار 0938 بودم تا خط همراه مشابه تلفن ثابتمان را تهیه کنم اما بعد از اینکه ایرانسل فروش این پیش شماره را انتخابی ننمود تصمیم گرفتم که این طرح را به آنها بدهم . ماجراهایی داشتیم بر سر ارائه این طرح با ایرانسل و همراه اول که حدس زدن آنها کار سختی نیست و فروش خطوط آنها از این طریق ، بعد از زمانی بود طرح را به آنها دادم . بعد از این وقت گذرانی های بی نتیجه و در ادامه آن ، به این فکر افتادم که استفاده کنندگان از موبایل با فشردن کلمات فارسی شماره گیری نمایند و به این ترتیب کلمات بسیاری با پیش شماره صفر و یا یکی دو عدد بعد از آن شماره میشد ، البته یادداشتهای آن روزهایم نمیدانم  کجاست اما خوب به خاطر دارم که با پیش شماره صفر ، قائم آل محمد ( عج ) و قافله سالار هر کدام یک شماره کامل میشدند اما بعد از مدتی متوجه شدم که علائم فارسی روی گوشی های تلفن همراه به دو صورت حک گردیده و این امر این طرح را غیر قابل اجرا میکرد . بعد از ان فکر کردم که از حروف انگلیسی که روی همه گوشیها به یک صورت حک شده بود بهره بگیریم که با ارائه این طرح به اپراتور سوم متوجه شدم که این طرح در خارج از کشور مورد توجه قرار گرفته و از آن استفاده میشود . 

5 سال پیش