سایز بندی

خوب است پارسی پوشان بدانند که سایزبندی در بعضی کشورهای پیشرفته دنیا برای سه قد کوتاه ، متوسط و بلند در نظر گرفته شده . در آمریکا حدود سالهای 1950 از ده هزار نفر خانم اندازه گیری شد و سایز بندی آن کشور بترتیب تحت سه حرف اس ، آر ، تی مشخص شد . در همان سالها در انگلستان هم از پنجاه هزار خانم بین هجده تا شصت و پنج سال ، سایز بندی آن کشور را هم مشخص نمود . اما آلمان حدود بیست سال بعد در دو زمان با فاصله ده ساله از ده هزار خانم که هر دو مورد اندازه ها نزدیک بهم بود به سایزبندی مورد نظر دست پیدا کرد . فرانسه هم در سال 1968 با اندازه گیری از هشت هزار خانم به سایز بندی خود رسید . اما کشورهایی مانند سوئیس و هلند و کانادا و استرالیا از سه قد اندازه گیری نکرده و هر کدام برنامه ای خاص برای خود داشتند . البته لازم است یادآوری کنم که این اندازه ها از خانمهایی با سینه متوسط گرفته شده بود . اما سایز بندی که در ایران پیش از روش پارسی تحت عنوان سه قد آنهم از ششصد نفر خانم که معلوم نیست شرایطی را که ذکر کردم دارا بوده اند یا نه ، با وجود اینکه توسط افراد خاصی انجام نشده و از تولیدیهای پوشاک بانوان و خیاطان تک دوز بدست آمده معلوم نیست بتواند جوابگو باشد . البته کار بسیار سختی است و عزیزانی هم که این کار را انجام داده اند عشق خدمت داشتند و با تمام محدودیتها کارشان در حد تقدیر است . اما بنده قصد دیگری دارم و مقصودم از طرح این موضوع آن است که به نتیجه مثبتی برسیم . پارسی پوشان همه مسئولند . اینجاست که با بثمر رسیدن هر پیشرفتی روح شهدا آرامش میآبد و با خیانت هر خائنی در ناراحتی و رنج خواهند بود . اسلام میگوید اگر احساس میکنی در انجام مسؤلیتی توان لازم را نداری آنرا به یک نفر لایق تر از خودت بسپار . خوب است بدانید از آغاز عمرم تا بحال طرفدار هیچ شخص بخصوص و هیچ حزب و گروه خاصی نبوده ام در انتخابات اخیر هم به آقای دکتر احمدی نژاد رآی داده ام و احساس میکنم ایشان دارند تمام سعی خود را میکنند . البته بنده سیاسی نیستم و از سیاست هم چیزی نمیدانم اما مطمعمن هستم هر کس در هر راهی که قدم بر میدارد خدا را در نظر داشته باشد و مقصودش ظاهر سازی و برای بدست آوردن لذت دو روزه دنیا نباشد ، بیاری پروردگار موفق خواهد شد . منتظر ادامه مطلب راجع به سایز بندی و برداشت بنده از آن باشید .

7 سال پیش