لکه ها (20)

لاک ناخن با استون ، استات و اتیل برطرف میگردد .

9 سال پیش