الگوی یقه های جدا

جلسه ششم  یقه ها  روش پارسی درآغازِ آموزش برای هر نوع یقه ، مستطیل 19×8را میکشیم قسمت جلو پایه یقه،سمت راست لبۀ جلو مقابل لبۀ بیرونی ،سمت چپ وسط یقه میباشد...برای یقه انگلیسی مستطیل رابه 4قسمت تقسیم میکنیم. ازپایه رو لبۀ جلو 2سانت بطرف بالا علامت زده و با منحنی خط کش وصل میکنیم به وسط پایه. نیم سانت از وسط یقه بالا رفته و آن محل را هم منحنی به وسط پایه رسم می کنیم. این بریدگی ها را به لبۀ بیرونی یقه میبریم، لبۀ بیرونی قابل تغییر است....... برای یقه یک تکه همان یقه انگلیسی را کشیده خط منحنی را از لبۀ جلو 3سانت بیرون برده و 2 سانت بالا یک خط منحنی، بموازات آن میکشیم،که از لبۀ جلو 5/1سانت بیرون رود.دو محل را بهم وصل نموده ،میتوان گوشه را بدلخواه گرد کرد.لبۀ بیرونی قابل تغییر است... برای یقه دو تکه نخست یقه یک تکه را میکشیم واز وسط کادر لبۀ جلو 8 سانت بداخل رفته، 7میل بالا و 7میل پایین علامت زده با دوخطِ منحنی جداگانه دو علامت را به لبۀ جلوی یقه و نیم سانت مانده به وسط یقه رسم میکنیم. در وسط یقه این نیم سانت رابه بالا و پایین یقه وصل میکنیم  تا برای گرفتن لقی استفاده شود. داخل منحنی های مابین پایه و برگه یقه را جدا میکنیم و برای اینکه برگه باریک نشود، دو لبۀ بیرون را با منحنی خالی بهم وصل می کنیم. نیم سانتِ وسط برگه و پایه را مانند ساسن بسته و می چسبانیم تا لقی یقه گرفته شود.برگه یقه را کمی بزرگ میبرّیم تاخورد بخورد. پایه یقه را یقه آخوندی میگویند... برای یقه سه سانت، کادر از طول به دو قسمت تقسیم میشود.بعداز رسم منحنی پایه و بیرون رفتن آن بمقدار 3 سانت، لبۀ جلو را به گوشۀ بالای یقه وصل میکنیم.از پایه روی این خط و خطِ وسط کادر و خط وسط یقه، سه سانت علامت زده، با منحنی خالی  بهم وصل میکنیم. از وسط بالای یقه 1 سانت گرفته، برای گرفتن لقی به پایه یقه  وصل میکنیم.لبه گردهم میشود...(تمام یقه های مذکور باید منحنی های جلوی پایۀ آنهابیش از حدّ منحنی خط کش باشد)..یقۀ ب ب(لبه گرد) شکاری(لبه تیز)یقه ای است که روی لباس میخوابد.کادر مستطیل یقه رادوسانت،دوسانت در عرض خط کشیده و تا 2میل مانده به لبۀ دیگر قیچی میکنیم، آنرا روی یک کاغذ رنگِ دیگر گذاشته و هر برشی را  نیم سانت  باز کرده، می چسبانیم . 1سانت از وسط پایه یقه را بصورت ساسن میگیریم تا گرد تر شود. اندازه یقه بعد از محاسبۀ آن روی تنه مشخص میگردد در این حال کادر یقه رابنحوی رسم میکنیم که وسط کادر با بیخ گردن منطبق شود. ( مبتکر روش پارسی راوندی )        30 38 936 0935

/ 2 نظر / 136 بازدید
فاطمه حصارکی

با سلام و تشکر .بهتر است برای فهم بهتر و درک همه مطالبی که در کشیدن الگوها آن را توضیح داده اید,خود الگوها را هم اسکن می کردید و در سایت قرار می دادید.بنده با وجود اینکه لباسهای زیادی دوخته ام باز اشکالات ریز زیادی در خیاطی دارم که موفق به حل آنها نشده ام.امیدوارم روش شما بتواند آنها را رفع نماید.چگونه می توانم اشکالاتم را از شما بپرسم؟

فهیمه

سلام لطفا اسامی تمام یقه های جدا رو ذکر کنید تا بیشتر مفهوم بشه