برش پارچه

 بر ش   پا ر چه ها                      برای برش هر پار چه ای لازم است که راه پارچه به موازات خطوط طولی بدن قرار گیرد. اما درمواردی که بواسطه طرح پارچه میخواهیم قسمتهایی مانند تکه بالای پیراهن،مچ و یقه را ازراه پارچه برش بزنیم، بایداطمینان داشته باشیم که آن قسمت بعد از شستشو آب نمیرود و چنانچه پارچه آبرفت داشته باشد،آنرا قبل از برش آب بکشیم بطور کلی تمام پارچه هایی که در بازار موجود می باشند در سه چیز مشترکند و آن داشتن راه و بیراه و اوریب میباشد.بجز چند مورد معمولاً پارچه ها در راه کش نمیآیند اما در بیراه کمی کشیده میشوند.اما تمامی پارچه ها دراوریب کاملاً کش میایند. راه پارچه  که همان  طول پارچه میباشد ، خطوطی به موازات حاشیه  یا ترکی پارچه را میگویند و نخ هایی بعنوان تار در آن تنیده  می شوند . بی راه پارچه  که عرض پارچه  میباشد بطور عمودی راه پارچه را  قطع میکند و نخ هایی با عنوان پود که نسبت به تار دارای مقاومت کمتری میباشند درآن تنیده میشود ، وجود بیراه پارچه برای برش لباس بسیار ضروری میباشد .قطر مربع فرضی روی پارچه اوریب آن میباشد برای پیدا کردن بیراه پارچه آنها را به دو گروه تقسیم میکنیم 1 آهاردار 2 لَخت          برای برش پارچه های آهاردار با تا زدن پارچه بنحوی که دو حاشیه روی هم قرار گیرد و پارچه دارای پیچ خوردگی نباشد به وسیله خطوط عمودی و افقی یک سطحِ مستطیل که پارچه بموازات طول پهن شده باشد،هر خطی بموازات عرض بی راه پارچه میباشد. که میتوان بی راه پارچه را با یک خط کش گونیا و یا زدن دو اندازه در ابتدای آن بدست آورد اما پیدا کردن بی راه، در پارچه های لَخت به دو صورت انجام می پذیرد . در روش اول زدن یک چرت در حاشیه پارچه و جر دادن آن میباشد . اما روش دوم برای پارچه هایی که جِر نمیخورند کشیدن یک نخ از پود پارچه می باشد. که با در آوردن آن خطی در  پارچه می افتد که باید آنرا قیچی کرد .  در هر دو حالت  به خاطر می سپاریم  که هر گاه بخواهیم پارچه را با قدی بخصوص برش بزنیم ، اگر حاشیه پارچه در یک طرف جمع شده باشد، از همان طرف اندازه می زنیم . ( مهم ) بیراه پارچه های لَخت زمانی که ریش  نشود درست برش خورده است                         پارچه هایی را خواب دارند مثل مخمل و جیر وبعضی از ساتن ها و بعضی پارچه های پشمی و براق حتماً باید هنگام برش به یک طرف یعنی رو به پایین و خواب پارچه الگو ها را پهن کرد .                 همینطور در مورد پارچه های گلدار و طرحداری که بالاو پایین دارند،گل و طرح باید بطرف بالا باشد در مواردی که بخواهیم  مصرف پارچه  پایین بیاید ، آنرا بصورت باز و یک لا  برش می زنیم . و باید برای قسمتهای قرینه  یا جفت ، الگو را برگردانیم . امّا در موارد برش دولا دقت میکنیم پارچه در قسمت زیر خالی نباشد .                    30 38 936 0935    مبتکر و معرف ( روش پارسی ) علیرضا قاسمی راوندی     88401520    موفقیت ما وقتی کامل میشود ، که دیگران هم در آن سهیم باشند     

/ 2 نظر / 53 بازدید
کوچولو

من یه نوجوون باحال ام و می خوام خیاطی یاد بگیرم -واسه همین میگم باحالم !!!-لطفآ راهنمایی ام کنید و به من بگین از کجا شروع کنم؟

باسلام وخسته نباشید خدمت شما اگربراتون امکان داره کتاب یا جزوه آموزش خیاطی به روش مستقیم معرفی کرده ویا آموزش دهید.