ادامه طرح سلامت شهر ، بند اول و دوم

بند اول

کلیه خودروهایی که رقم آخر پلاک آنها با هر کدام از برجهای یک رقمی سال همخوانی داشته باشد  میتوانند در تمامی روزهای آن برج ، در محدوده زوج و فرد فعلی تردد داشته باشند . بعنوان مثال شماره های یک فروردین و شماره نُه برج آذر تردد میکنند . سه برج آخر سال بدلیل وارونگی هوا و بارش برف و باران هیچ خودرویی بطور ثابت در این ایام تردد نخواهد داشت .در تعطیلات هم مانند قبل کلیه خود روها تردد خواهند داشت و بعد از ظهر پنجشنبه ها هم که مانند قبل باشد ، قبل از ظهر ، بین تمام شماره ها گردش خواهد کرد و حق کسی پایمال نخواهد شد .

بند دوم

تردد خودروها بر اساس روزهای برج خواهد بود به این معنا که خودروهایی که رقم آخر پلاک آنها بعنوان مثال دو باشد ضمن اینکه میتوانند اردیبهشت را بطور کامل تردد نمایند در دیگر برجهای سال میتوانند روزهای دوم و دوازدهم و بیست و دوم هم تردد نمایند که این روزها را در اردیبهشت برای خودروهای با شماره دُو روزهای ویژه مینامیم . تمامی خودروها بغیر از شماره یک در نیمه اول سال سه روز ویژه در برجهایی که تردد کامل دارند خواهند داشت در اینجا لازم به ذکر است که دهم و بیستم و سی ام هر برج را هم روزهای دهه مینامیم . چنانچه روزهای دهه به جمعه نیافتد شش روز یک برج را شماره مربوطه به تنهایی تردد می کند و ما می خواهیم از این روزها تحت نام  روزهای جبرانی ، استفاده بهینه داشته باشیم . تعطیلات هفته و یا جمعه چنانچه در روزهای دهه باشد که هیچ اما چنانچه جمعه ها به شماره ای بیافتد شماره آن روز ، دهه بعدی را با خودرو برج مربوطه تردد خواهد نمود . چنانچه تعطیل غیر از جمعه به شماره ای بیافتد آن شماره از روز ویژه آتی استفاده خواهد نمود. چون در فروردین تعطیلات بیشتری داریم ، خودروهای با شماره یک در ایامی که برج سی ویک روز است یک روز بیشتر از سایر خودروها تردد خواهند داشت بنابراین در نیمه اول سال روزهای جبرانی نخواهند داشت . در اینجا قابل ذکر است که خودروهایی که در برج مربوط بخود تردد میکنند  روز جبرانی نخواهند داشت .

ادامه دارد ........

/ 1 نظر / 13 بازدید
man

اینا رو فقط اینجا می نویسین یا جای دیگه هم فرستادین؟