صرفه جویی در مصرف آب ( 2 )

چگونه آب را برای استفاده حداکثری ذخیره نماییم :

آبی که از لوله های شیر خارج میشود و به مصارف گوناگون میرسد را میتوان ذخیره نمود و به استفاده های مختلف رساند . گاه  این آب را که آب خاکستری مینامیم میتوان برای چند مورد مختلف به مصرف رساند .

نحوه ذخیره نمودن آبی که از شیر خارج میشود بستگی به شکل ظرفشویی و یا روشویی دارد که از آن استفاده میکنیم . بنا به تجربه ثابت گردیده که برای سینک ظرفشویی یک سطل متوسط بهترین کارآیی را دارد اما برای روشوییها که اشکال و اندازه های مختلف دارند یک لگن کوچک متناسب با اندازه روشویی بسیار مناسب است زیرا بهیچوجه مانع حرکات دست ، زیر شیر آب نمیشود . ما این ظرف را ظرف ذخیره اول مینامیم که بمحض تخلیه ، برای استفاده مجدد باید زیر شیر آب قرار گیرد  .

مورد با اهمیت دیگری که به کار ذخیره آب خاکستری کمک فراوان میکند وجود یک ظرف یا سطل بزرگ روی زمین در کنار ظرفشویی یا روشویی است که آب ذخیره شده در ظرف ذخیره اول را داخل آن خالی میکنیم . ما نام این سطل بزرگ یا ظرفی شبیه آنرا ظرف ذخیره دوم مینامیم .

اما مخزن ذخیره سوم ، فلاش تانکی هست که پشت توالت فرنگی قرار گرفته و به آن چسبیده است . درب اینگونه فلاش تانکها از بالا برداشته شده و میتوان آبهای خاکستری از نوع تمییز و روشن را که در زیل توضیح داده خواهد شد را برای استفاده کودکان داخل آن ریخت بزرگترها سطل ذخیره اول یا دوم را در توالت فرنگی به دیواره جلویی و در توالت ایرانی طوری که ترشح نگردد به کف پیشین آن سرازیر خواهند نمود . مکان دیگری که محل ذخیره چهارم میباشد و همان دو نوع آب خاکستری داخل آن ذخیره میشود احیاناً  وجود یک حوض در حیاط منازل ویلایی است که به احتمال زیاد گیاه هم در کنار آن قرار داشته و منبعی میگردد برای آبیاری آنها .

در اینجا لازم است به مورد دیگری برای ذخیره آب و استفاده های مختلف آن اشاره نمود . هنگام استحمام و دوش گرفتن میتوان یک لگن بزرگ زیر آن قرار داد و لباسهای چرک را برای خیس خوردن داخل آن ریخت و با هر بار پر شدن لگن لباسها را درآورد و آب لگن را داخل کاسه توالتی که احیاناً در حمام قرار دارد با فشار سرازیر کرد تا اینکار موجب شستشو و تخلیه شدن مجاری لوله ها شود  و اما در حین آنکه لباسها خیس میخورد میتوان یک پا را داخل لگن قرار داد تا پایمان هم خیس بخورد . اما باید دقت داشت که هر دو پا را داخل لگن قرار ندهیم زیرا که اینکار ممکن است موجب بهم خوردن تعادل و افتادنمان شود . بعد از یکبار آب کشی اولیه و تخلیه آب لگن میتوان در آب گرم و کف آلود لگن بعدی با مقداری پودر شوینده دستی لباسها را هم شست  و به همین ترتیب در ذخیرهای بعدی آب کشی کرد . توضیح اینکه آبی که پس از آب کشی لباسها باقی میماند موردی برای شستشوی خودرو و کف و درب حیاط و ذخیره در فلاش تانک متصل به توالت فرنگی و امثالهم میباشد .      در صورت پر شدن ظروف ذخیره هیچ اشکالی ندارد یکی از آنها را برای استفاده مجدد در کاسه توالت سرازیر کنیم زیرا اینکار موجب تخلیه و شستشوی هر چه بهتر مجاری فاضلاب میگردد .

/ 0 نظر / 3 بازدید