صرفه جویی در مصرف آب ( 5 )

                         طریقه شستشوی ظروف

بعضی اوقات بعد از صرف غذا مشاهده میکنیم که کودکی در حالی که بشقاب غذایش را به مادرش نشان میدهد میگوید : مامان ببین بشقابم رو آئینه کردم ! نکته کلیدی شستشوی ظروف در اینجاست  زیرا ظروف غذا هر مقدار تمییزتر و خالی از مواد غذایی باشد شستن آن راحتتر و طبیتاً از آب کمتری هم استفاده خواهد شد .

همه از مضرات شیرینی تر آگاه هستیم اما گاهی بدیدن شخص سالمندی هم که میرویم برایش تهیه میکنیم.

سر سفره هم به همین گونه است هر مقدار مهمان اصرار میکند که برایم کم غذا بکشید چون میخواهیم لطف  خود را نشان دهیم بشقابش را تا آنجایی که جا دارد پر میکنیم و گاهی در مورد کودکان هم رعایت نمیشود . خوب است عادت کنیم برای خود و دیگران کمتر غذا بکشیم و میل کنیم چون اکثر بیماریها از پر خوریست .

عادت کنیم سر سفره  یک ظرف مناسب برای مواد دور ریختنی مانند استخوان مرغ و امثالهم قرار دهیم تا همه پس مانده ها را در آن قرار دهند . هنگامی که ظرفها را برای شستشو به آشپزخانه میبریم دو حالت وجود دارد یکی اینکه ظروف خالی از غذاست و دیگر اینکه در بعضی ظروف ته مانده ای از غذا هست در این مورد  اگر در کنار سفره محتویات غذا در یک ظرف جمع آوری شود بهتر است اما در آشپزخانه برنجها را برای پرندگان جدا و محتویات دیگر را آب ذخیره گردانده و در سبد کنار سینک میریزیم . وقتیکه ظروف از غذا خالیست ، آنها را درون سینک و شیر آب گذاشته  قدری از آب ذخیره خاکستری تمییز یا خاکستری روشن درون ظرف بالایی ریخته و به همین ترتیب با گرداندن آن و خالی کردن در ظرف زیرین تا آخر ادامه میدهیم تا ظروف تا حدی از چربی پاک گردند باید توجه داشته باشیم هنگامی که ظروف را در قسمت بالایی سینک میگذاریم آنها را دسته بندی کرده و جداگانه روی هم قرار میدهیم . نخست داخل سینک ظرفشویی را میشوییم . اگر مایع ظرفشویی خود را تبدیل به فوم کرده باشیم که هیچ ، برای هر ظرفی میتوان به اندازه کافی کف برداشت اما اگر مایع ظرفشویی معمولی داریم مقداری در ظرف بزرگتر ریخته و با آب گرم مخلوط کرده در حالی که اسکاچ را داخل آن میگردانیم مایع را که اکنون قدری رقیق شده در ظروف دسته بندی شده میریزیم . ظرف بزرگتر را با اسکاچ تمییز کرده داخل سینک قرار میدهیم به همین ترتیب ظرف بزرگتر دیگر را با اسکاچ شسته و داخل سینک و ظرف بزرگتر قرار میدهیم تا اینکه تمامی ظروف با کف تمییز شده باشد ( نحوه قرار دادن ظروف در آب چکان کابینت هم یکی از مهمترین مواردیست که در صرفه جویی در مصرف آب دخالت مستقیم دارد زیرا با گشتن جا برای قرار دادن ظروف این آب اضافه ایست که از شیر بیرون میرود بنابراین همیشه جای ظروف برایمان مشخص باشد ) شیر آب گرم را با فشار کم باز نموده و ظرفها را آب کشیده در آبچکان قرار میدهیم . در اینجا نقش آب برای خیساندن ظروف بعدیست و ذخیره نمیگردد .             چنانچه بفوریت فرصت شستشوی ظروف را نداشته باشیم آنها را با آب ذخیره ( اگر ته مانده داشته باشند در سبد خالی کرده ) خیسانده و در فرصت دیگر میشوییم .

/ 0 نظر / 13 بازدید