صرفه جویی در مصرف آب ( 1 )

                                  بنام خداوند بخشنده مهربان

                                         طرح نجات آب

                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            صرفه جویی در مصرف آب ، صرفاً خودداری از اسراف نیست بلکه بکار بردن روشهای صحیح مصرف  و استفاده حداکثری از این اکسیر حیاتیست .

               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هر مقدار در مصرف آب صرفه جویی کنیم ، به همان میزان به آیندگان خود حق ادامه حیات میبخشیم .

                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احساسی که پس از صرفه جویی در مصرف مقداری از آب به انسان دست میدهد موجب سلامتی قلب و نشاط روان میگردد .

                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علیرضا قاسمی راوندی            09359363830              

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید