بند پنجم طرح به اقای نوروزی مدیزیت کنترل ترافیک

                                                        بند پنجم

این بند شامل طرح خودروهای خاص میباشد . طرح خودروهای خاص مختص جانبازان و افرادی است که توان راه رفتن نداشته و ملزم هستند با وجود راننده به محل کار خود بروند . طبیعیست که حرکت اینگونه خودروها در غیر از حق استفاده مجاز با یک سرنشین ( غیر از خودرو جانبازان ) خلاف محسوب گردیده و بعد از مشاهده سه تخلف ، آرم مربوط به خودروهای خاص مسترد میگردد.

همینطور که ملاحظه نمودید تردد خودروها بیشتر با دو شماره و کمتر با سه و خیلی جزئی با چهار شماره در نظر گرفته شده اند . هنگام اجرای این طرح  کنترل بیشتری روی حرکت موتور سیکلت سواران صورت گیرد و نباید گمان کنند که خیابانهای خلوت محلی برای کورس گذاشتن آنهاست . در پایان پیشنهاد میدهم این طرح از هفت سال به بالا در مدارس و مساجد رای گیری شود .

/ 0 نظر / 9 بازدید