تاريخ : ۱۳۸۸/۱/۱٧ | ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

یک ورق کاغذ برش را از وسط طول تا بزنید اگر دو لبۀ عرضی آن بر هم منطبق شد آن کاغذ عمود برش خورده ، در غیر این صورت با دو اندازه و خطی که نزدیک لبۀ آن میکشید آنرا عمود ( صاف ) کنید . سپس برای رسم الگو استفاده کنید .   موفق باشید   .  • قیمت سکه
  • میهن صدا
  • ضایعات