تاريخ : ۱۳۸٧/۸/٢۳ | ۸:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

جلسه دوم  دامن انواع پیلیها روش پارسی   برای یک پیلی وسط جلوی دامن 10سانت به وسط آن اضافه میکنیم وچون دولا بریده میشود مجموع پیلی به 20 سانت میرسد مقدار پیلی در اختیار خودمان است این پیلی میتواند یک طرف و یا دوقلو باشد. برای پیلی دو قلو و اینکه لبۀ آن صاف بایستد 1 سانت  از مقدار لبۀ پایین کم میکنیم و آنرا با خطی جدید به لبۀ اصلی پیلی روی باسن بزرگ میرسانیم خط را مستقیم ادامه داده وتا کمر میرسانیم هر مقدار که از کمر گرفته شد، از مقدار ساسُنها کم میکنیم.تمام پیلیهای مبحث ما تا باسن بزرگ دوخته میشوند. برای داشتن پیلی یک طرف یا دوقلو روی پا، خط وسط ساسن را ادامه داده و آن محل راباز میکنیم و مقدارآن از 16 تا 20 سانت میباشد واگر پیلی یکطرف باشد لبه پایین آن 5/1 سانت بازمیشودکه مانند قبل عمل کرده وساسن راهم هرمقدارکه باشد با پیلی تاباسن کوچک میگیریم . برای پیلی های سه عددی روی پا 9 سانت، برای سایز 38 از وسط دامن، به طرف روی پا، خط میکشیم. این فاصله در سایزهای مختلف 1 سانت کم و زیاد شده و با فاصله 5/3 سانت میباشند. هر مقدار که روی پیلی باشد، دو برابر آن را  باید زیر پیلی بدهیم. فاصله های  خط کشی  شده جای پیلی ها  باقیچی جدا شده و به اندازه دو برابر زیرپیلی به وسط آن اضافه میکنیم. دو طرف وسط  و کنار دامن را هم  به طرفین میچسبانیم. لبۀ پایین پیلیها نیم سانت بازمیشود ومانندقبل عمل میشود. مقدار ساسن هم در تعداد پیلیها تقسیم شده و تا باسن کوچک گرفته میشوند. پیلی بیشتر فاصله را کم میکند .     برای پیلی روی یک پا(پای چپ)نیازبه الگوی کامل داریم. میتوان روی الگو خطوطی رسم کرد وبا برشی قسمت پایین را چین یا پیلی داد. می توان سمت راست جیب  و سمت چپ پیلی داد. میتوان گوشۀ پای دامن را با برشی منحنی  پیلی های 2سانتی داد. علت اصلی برش کج و یا منحنی در بالای این پیلی آن است که  جای درز برای دوخت پیلی ها  به دامن داشته باشیم  و زیر پیلیِ اول را  از روی خودِ دامن استفاده کنیم . بیشتر  این تکه را بصورت جدا بریده  و به نصف زیر پیلی  از روی خودِ دامن می دوزیم. باصحیح پهن کردن دامن و خط کشی لبه روی پیلی ها آنها را با اطو خط انداخته، سپس پیلی ها را  روی میزاطو شکل داده باسوزن در دو طرف محکم کرده با پارچه اطو میزنیم . روی مدل ها هر کجا چین ویا پیلی مشاهده کردید اوازمان در الگو می باشد . که گاهی هم بصورت انتقال ساسن بدست میآید .       30 38 936 0935    مبتکر و مدرس ( روش پارسی ) علیرضا قاسمی راوندی      88401520   • قیمت سکه
  • میهن صدا
  • ضایعات