تاريخ : ۱۳۸٧/۱۱/٢٧ | ۱:٢٢ ‎ب.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

همیشه قبل از روغن کاری ، چرخ خیاطی خود را از پرزهای پارچه پاک کنید . خصوصاً زیر صفحه و کار پیش برِِ آنرا ، چون پرز بیشتری آنجا جمع میشود . بعد از روغن کاری هم مقداری آنرا بحرکت درآورید تا روغن به قسمتهای داخل رسوخ کند .   موفق باشید  • قیمت سکه
  • میهن صدا
  • ضایعات