تاريخ : ۱۳۸٧/۱۱/٢٦ | ٤:۳۸ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

جنس نخهای قرقره ، سیگارت و دوک باهم فرق میکند . هنگام استفاده از آنها لازم است کشش نخ را متناسب با آنها تنظیم کرد . اگر هنگام دوخت نخ رو شل باشد نخ زیر یعنی پیچ ماکو را سفت میکنیم و هر گاه نخ زیر شل باشد ( این مورد بیشتر دیده میشود ) نخ رو را سفت میکنیم . نکته مهم آنکه هر دو نخ زیر و رو باید هنگام دوخت باندازه ای سفت باشند که پارچه جمع نشود .     موفق باشید  • قیمت سکه
  • میهن صدا
  • ضایعات