تاريخ : ۱۳٩۱/٧/۱٤ | ٧:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

                                                          بند سوم

خودروهای مربوط به جانبازان غیر از استفاده از برج مربوط به شماره خودرو و استفاده از روزهای مخصوص پلاک ، میتوانند از روزهای ویژه و روزهای دهه پلاکهای دیگر نیز استفاده نمایند .

                                                        بند چهارم

بند چهارم این طرح مربوط خودرو مناطق میشود . طرح خودرو مناطق مربوط به خانواده هایی است که در فصل مدارس هر صبح قصد دارند بهمراه خانواده و فرزندان به گروه پنج یا چهار نفری بسمت مدرسه و محل کار خود بروند . این اشخاص میتوانند با ارائه مدارک مربوطه ، آرم دریافت نمایند . این گروه میتوانند از مناطق خارج از طرح ، وارد یکی از مناطق داخل طرح شده و یا اینکه در یکی از مناطق داخل طرح تردد نمایند . در صورت به حد نصاب نرسیدن ثبت نام کنندگان ، خانواده های سه نفره هم میتوانند از این طرح استفاده نمایند . این گروه چنانچه سه مرتبه در مناطقی غیر از منطقه مربوطه و غیر از روزهای مربوط به تردد پلاکشان مشاهده شوند بغیر از پرداخت خلافی آرم مربوط به خودرو مناطق آنها مسترد خواهد شد .

ادامه دارد .......  • قیمت سکه
  • میهن صدا
  • ضایعات