تاريخ : ۱۳۸٧/۱٠/٩ | ٧:٤٥ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

جلسه نوزدهم   بچه گا نه   روش پارسی بچه گانه را به چهار گروه تقسیم می کنیم. 1 تا 3 سال گروه یک ، 3 تا 7 سال گروه دو ، 7 تا  10 سال گروه سه ، 10 تا 14 سال گروه چهار وسپس 15 سال که سایز 36 میباشد. در بچه گانه خط وسط جلوی جدید را نداریم. روهم گرد 5/1 سانت، سجاف هم میگذاریم. یقه بندی هم مانند بزرگسالان به نسبت کوچکتر انجام میشود.شیب سرشانه نسبت به بزرگسال هر گروه که پایین میآید 1 سانت کم میشود به این شکل که خطوط یقه و شانه در گروه چهار ، دو تا 5/2 سانت و در گروه سه ، دو تا 2 سانت و در گروه دو، دو تا 5/1سانت ودر گروه یک، دو تا 1سانت پایین می آید که به همین مناسبت پشت یقه نیز  نصف شیب سرشانه  پایین می رود. در بچه گانه دیگر لازم نیست ، کم شدن شیب سرشانه به خط کف حلقه آستین اضافه شود. خط کف حلقه آستین برای  گروه یک، نصف خط شانه تا کمر + 2  از خط کمر . گروه دو  نصف خط شانه  تا کمر + 1 از خط کمر . گروه سه ، وسط خط شانه  و کمر  و گروه چهار نصف خط شانه تا کمر  منهای یک از خط کمر  به دست میآیند . از خطوط افقی مشترکاً  برای پشت و پیش استفاده می کنیم. در سایز بندی زنانه ، خط حلقه آستین را داریم، سرشانه را پیدا میکنیم امّا در بچه گانه، سرشانه را داریم، خط حلقه آستین را  به دست میآوریم . به این ترتیب که از تلاقی سرشانه با خط شانه برای پشت نیم سانت وبرای پیش یک سانت به داخل آمده خط حلقه آستین را میکشیم در پشت ساسن سرشانه و در پیش ساسن بغل سینه را نداریم، منتها اگر به هر علّتی بخواهیم ساسن بدهیم  هر سالی که پایین میآید  نیمسانت از مقدارآن کم میشود به این ترتیب که از 13سال 5/3 تا 8 سال که به 1 سانت میرسد از پهلوی حلقه و قدبالا تنه هماهنگ کم میکنیم. گشادی حلقه لباس را برای بلوز 1سانت و برای کاپشن 2 سانت، پایین و بیرون میبریم .آستین رامطابق معمول کشیده برای چین و پف آنرا اوازمان داده و بالا میبریم .      شلوار بچه گانه    قد بالاتنه  یا خط فاق شلوار بچه گانه  یک چهارم دور باسن میباشد و 4 سانت بالاتر از آن محل باسن بزرگ است . منحنی مثلثی جلوی شلوار برای گروه یک 2 سانت، که برای گروه های دیگر 2 میل،2 میل اضافه می شود.در بچه گانه زانو نداریم، اگر بخواهیم تنگ شود 1 سانت از هر طرف خط زانو میگیریم. محل زانو 2 سانت بالاتر ازما بین خط فاق و دمپا میباشد .            30 38 936 0935 مبتکر و مدرس (روش پارسی) علیرضا قاسمی راوندی88401520  • قیمت سکه
  • میهن صدا
  • ضایعات