تاريخ : ۱۳۸٧/٩/٢٠ | ٧:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

جلسه سیزده آستین رگلان روش پارسی آستین رگلان همان آستین بارانی میباشد.روهم گرد آن معمولاً برای دو طرف دکمه است که بین 5 تا 9 سانت میباشد. به دو ور دکمه، مدل کُتی هم میگویند. امّا این حالت تأثیری در طراحی یقه ندارد. پشت برگۀ پهن تر از حد معمول و لاسکنۀ باریکتر از آن با شکاف نزدیک بهم و دو لبۀ گرد، یقه بارانی میباشد.در تمام مواردی که شکاف یقه مماس و نزدیک بهم باشد،پشت برگه سر خود نمیباشدو باید آنرا از الگو جدا کرد.آستین رگلان به 3 صورت معمولی و حاملگی و تنگ می باشد.که طرح آنها شبیه به هم است. در رگلان معمولی ازبیخ گردن 3 سانت در طوق یقه پایین رفته و آن علامت را با منحنی خط کش به 1 سانت مانده به پایین حلقه رسم کرده ودر ادامه با همان فاصله به موازات حلقه تا درز بغل میکشیم. پشت را هم بعد از بستن ساسن به همین ترتیب خط کشیده و برش میزنیم. آستین را از چرت سرشانه  به هر طرف 5/1 سانت علامت زده، طرف پیش را به تلاقی آرنج و خط وسط و 5/1 سانت پشت را از آن محل عبور داده ومستقیم به دم دست میرویم.مثلثی بالا را در آورده ونصف آنرا به هر طرف آستین میچسبانیم تا آستین کوچک نشود.سپس آن تکه های بریده شده از بالا تنه پیش و پشت را از طرف حلقه آستین به پیش و پشت کلۀ آستین بنحوی می چسبانیم که بریدگی لبۀ بالای آستین ودرز سرشانه باقوسی ملایم دریک امتداد بوده و 5/1سانت مابینشان فاصله باشد وبیخ گردن پشت و پیش حدود 14 تا 16 سانت فاصله داشته باشند در این حال  باریکۀ تنه ها را  که روی آستین برگشته،  بریده و بلعکس چسبانده،  ضمن پر کردن قسمتهای خالی میتوان  حلقه را 2 سانت بالا و تا اندازه ای که نیم سانت  نسبت به تنه  خورد بدهد بیرون برد. در انتها ادامۀ خطی را که از بالای آستین تا دم دست کشیدیم، میبرّیم. درز بغل ها را دوخته، سپس آستین آماده را به آن چسبانده، در مرحله بعد یقه را وصل میکنیم. برای برش پیراهن رگلان گشاد (حاملگی)که معمولاً جلوی آن بسته میباشد. نخست برشی گرد از انتهای سرشانه به وسط کارور جلو و پشت رسم میکنیم (که از این برش به پایین لباس چین یا پیلی میخورد)موارد رگلان معمولی راانجام داده،برای سهولت کار،دوطرف آستین مقداری کاغذ اضافه گذاشته،دور کلّۀ آستین را هم نمیچینیم تاقسمتهای خالی را براحتی پُر کنیم.چون آستین یک تکه میباشد احتیاجی به جدا کردن آن نیست.بعداز طی مراحل قبل، برش گردی را که در آغاز روی بالا تنه رسم کردیم و اکنون به چهار قسمت شده از تنه جدا کرده، پیش را به پیش، پشت را به پشت  • قیمت سکه
  • میهن صدا
  • ضایعات