تاريخ : ۱۳۸٧/٩/۱٧ | ٧:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

جلسه دهم الگو سازی قسمت اول روش پارسی دروسط پیش،برای لباسهای جلو باز،به مقدار لازم فضا میگذاریم.اگرلباس جلو بسته را از وسط باز کنیم، دوقسمت جلو از هم فاصله میگیرد.(در پایین بیشتر ودربالا کمتر) باید برای لباسهای تنگ و بی یقه ها (تنگ یا گشاد)محل یقه صفر ودر باسن بزرگ1سانت.لباسهای نیمه تنگِ یقه سرخود بالا2میل و باسن بزرگ 5/1سانت. لباسهای گشاد  یقه سرخود بالا 4 میل باسن بزرگ 2 سانت ، خط وسط جلوی جدید را اضافه کرد. بعد ازآن روهم گرد میخواهیم. که برای جلیقه 5/1 سانت، بلوز 2 سانت، کت 5/2 سانت و پالتو 3 سانت متداول میباشد. روهم گرد هر مقدار که باشد، لباس دو برابر آن رویهم میآید. بعد از روهم گرد سجاف میخواهیم، که گاهی سرخود و گاهی جدا بریده میشود. پهنای آن برای بلوز 6 سانت، کت 8سانت و پالتو 10سانت مناسب میباشد.سجاف را وقتی میتوان سرخود برش زد که جلوی لباس صاف باشد،در این صورت اگر لباس دارای یقه باشد باید آنرا جدا ببرّیم.قسمت بالای سجاف از بالاترین جادگمه که معمولاً در امتداد ساسن سینه میخورد (برای لباسهای تنگ و نیمه تنگ دگمه دراین محل ضروری میباشد)پهنتر برش زده تا هنگام دوخت حدود 4 سانت بادرز سرشانه جفت شود.برش طوق یقه و سرشانه را در حالی که سجاف را بداخل تا انداخته ایم، میزنیم . جا دگمه افقی به هر اندازه که باشد نیمسانت روی روهم گردمیآیدومابقی آن داخل لباس میرود. جادگمه عمودی رو خط وسط جلوی جدید قرار میگیرد.اگر بخواهیم یقه 3سانت ودوتکه وامثالهم بدوزیم بهتراست طوق یقه جلو را 1تا 2سانت خالی کنیم. در اینحال میتوان بیخ گردن را هم چند میل باز کرد. برای دوخت یقه انگلیسی به این مدل باید جلوی یقه را از بیخ گردن حداقل 2 سانت خالی کنیم . لبۀ شکاف پایین را حدود 3 سانت چرت زده مقدار یقه را هر اندازه که باشد حساب میکنیم.برای نصب اپل باید شیب سرشانه را نیم سانت کمتر از پهنای اپل بالا بیاوریم. کلگی آستین هم متناسب باپهنای اپل ومقدارخورد مناسب بالا میآید.حلقه برای بلوزمناسب میباشد امّا برای کت دونقطۀ پایین حلقه را نیم سانت پایین و پهلویی را نیم سانت هم بیرون میبریم.این گشادی درمانتوو پالتو به 1سانت میرسد.حلقه پشت نیزمتناسب با جلو در پهلو پایین و بیرون میرود.انتقال ساسن بغل سینه بابرشی ازتلاقی کارور وحلقه ویا 4سانت بعدازبیخ گردن درسرشانه راکوپ حلقه وکوپ شانه مینامیم.گاه انتقال ساسن بغل سینه بصورت چین درمیآید .               30 38 936 0935    معرف و مبتکر ( روش پارسی ) علیرضا قاسمی راوندی      88401520

   • قیمت سکه
  • میهن صدا
  • ضایعات