تاريخ : ۱۳۸٧/٩/٦ | ٧:٢۱ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

جلسه هشتم بالا تنه پیش  روش پارسی مستطیلی به طول قدبالاتنه جلوو به عرض یکچهارم دور سینه +1رسم میکنیم.از خط گردن خطوط یقه، شانه، کارورو کف حلقه آستین را میکشیم. خط حلقه آستین کارور منهای3 بخش بر دو  میباشد. برای رسم حلقه آستین از تلاقی خط حلقه و شانه 1سانت بیرون رفته و از روی خط کف حلقه آستین در پهلو 3 سانت بالا و روی خط حلقه 4 سانت بالا و 1 سانت بطرف پهلو رفته علامت زده (درالگوی شخصی اگر عرض کادر حلقه بیش از اندازه سایز شد،این علامت رانخواهیم داشت)وسط این دوعلامت هم 2سانت ازخط کف حلقه بالا آمده، این نقاط را با منحنی مناسب  بهم وصل مینماییم. برای طوق یقه  روی خط گردن یکپنجم دور گردن واز همان نقطه روی خط یقه دو میل کمترو به طرف پایین هم همان یکپنجم دور گردن را علامت زده،منحنی طوق یقه را میکشیم.از بیخ گردن تا بالای حلقه،خط سرشانه رامیکشیم. از وسط جلو،نصف فاصله سینه و ازبیخ گردن،بلندی سینه،نوک سینه رامشخص میکند.از 2سانت بعد از محل سینه بطرف پهلوو پایین دوتا ساسن رسم میشود.ساسن بغل سینه (سایز 38) 5سانت وساسن زیر سینه 3 تا 5 سانت میباشد. روی خط کمر  یکچهارم اندازه دور آنرا باضافه 1 و مقدار ساسن نموده علامت میزنیم. به لبۀ بالای ساسن بغل سینه 1 سانت اضافه کرده و از زیر حلقه به آن وصل میکنیم ساسن را بسته و ادامۀ این خط را که کمی بطرف بیرون رفته، به محل کمر خط میکشیم.درز پهلو باید در حالت ساسن بسته قیچی شود، تا حالت شکستگی داخل ساسن را بما بدهد. همیشه ساسن پهلوی سینه بطرف بالامیخوابد ودر صورت دوخت بهتراست کمی کج بطرف پایین باشد(در روش پارسی مقدار ساسن بغل سینه از اختلاف طول کادر پشت و جلو ،باضافه آن 3سانتی که برای رسم حلقه از بغل بالا میرویم بدست میآید. اما درشخصی دوزی دقت میکنیم برآمدگی پشت نخست از طول کادر کم شود زیراوجودآن در طول کادر از مقدار ساسن کم میکند.دراینجا لازم به ذکر است که برآمدگی پشت(کول) و گودی کمر همدیگر را خنثی میکنند یعنی اگر شخصی 1سانت برآمدگی پشت  و 1سانت گودی کمر داشت، میتوانیم هر دو را صفر بگیریم. برای لباسهای آستین دار  با شیب سرشانه 6سانت در پشت و پیش1سانت شیب سر شانه را کم میکنیم.سرشانه پشت بهتر است کمی اضافه داشته باشد تا خورد بخورد باید هنگام دوخت سرشانه پشت را زیر قرار دهیم...      30 38 936 0935  مبتکر و معرف ( روش پارسی ) علیرضا قاسمی راوندی               88401520  • قیمت سکه
  • میهن صدا
  • ضایعات