تاريخ : ۱۳۸٧/٩/٥ | ٧:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

54

 52

 50

 48

 46

 44

 42

 40

 38

 36

  34

سایزبندی روش پارسی

5/43

5/43

5/43

5/43

5/43

5/43

 43

5/42

 42

5/41

5/40

قد بالا تنه   پشت

5/49

 49

5/48

 48

5/47

 47

 46

 45

 44

 43

 42

قد بالا تنه  جلو ( پیش

  9

 5/8

  8

 5/7

  7

 5/6

  6

 5/5

  5

 5/4

  4

مقدار ساسون هر سایز

 47

5/46

 46

 45

 44

 43

 41

 39

 37

 36

 35

کارور پشت

 43

 42

 41

 40

 39

 37

 36

 35

 34

 33

 32

دور  گردن

 124

 120

 116

 112

 108

 104

 100

 96

 90

 86

 83  

دور  سینه

 102

 98

 94

 90

 86

 82

 78

 74

 70

 66

 62

دور  کمر

 132

 128

 122

 118

 114

 108

 104

 100

 96

 92

 88

دور باسن  بزرگ

5/24

 24

5/23

 23

5/22

 22

 21

 20

 19

 18

 17

فاصله  سینه

5/31

 31

5/30

 30

5/29

 29

 28

 27

 26

 25

 24

بلندی   سینه

 60

 60

 60

 60

 60

 60

5/59

 59

5/58

 58

 57

قد  آستین ( بدون اپل )

30 38 936 0935 معرف  (روش پارسی) راوندی

   • قیمت سکه
  • میهن صدا
  • ضایعات