تاريخ : ۱۳۸٧/۸/٢٧ | ۸:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

42 

  40

  38

  36

سایزبندی روش پارسی

  27

  26

  25

  24

قد بالا تنه

  58

  57

  56

  55

قد تا زانو

 102

 101

 100

  99

قد  شلوار

  39

  37

  35

  33

نصف  دور کمر

  52

  50

  48

  46

نیم دورباسن

 ۵/٣١

  30

 ۵/٢٨

  27

نصف  دور ران

  25

  24

  23

  22

نصف  دور زانو

  20

  19

  18

  17

نصف  دم پا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   • قیمت سکه
  • میهن صدا
  • ضایعات