تاريخ : ۱۳۸۸/٢/٢٧ | ۸:۱۱ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

لکه مداد و خودکار با پرمنگنات 02/1 وهیدروسولفیت ده درصد و آب و صابون پاک میشود .  • قیمت سکه
  • میهن صدا
  • ضایعات