تاريخ : ۱۳۸٩/۱٢/٢٥ | ۸:۱٤ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

برای ساده ترین روبالشی طول و عرض بالش را منحنی اندازه گیری کنید سپس پارچه ای را باندازه عرض بالش باضافه جای دوخت و دو برابر طول بالش باضافه بیست سانت و جای دوخت برش بزنید . دوطرف طول را مانند پایین بلوز دولا تا زده بدوزید . پارچه را از طول باندازه طول بالش تا بزنید طوری که روی پارچه داخل آن باشد . مقداری را که طول اضافه آمده و حدود بیست سانت میباشد روی تای قبلی تا زده ، لبه های دو طرف را بدوزید سپس آنرا برگردانید . روبالشی شما آماده است . تنها دقت کنید که اگر پارچه شما آبرفت دارد آنرا قبلاً آب بکشید .تاريخ : ۱۳۸٩/۱٢/۱۸ | ٦:۳٤ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

با استفاده از یک عکس رادیولژی تاریخ گذشته و مقداری تکه پارچه مناسب و بی مصرف کمی آستر ، کمی کش یک سانت و یک دکمه جور با پارچه میتوانید کلاه بدوزید . دور سر را اندازه بگیرید اگر در قسمت پشت آن قصد کش دادن دارید ، سه الی چهار سانت بّه اندازه اضافه کنید . اندازه را تقسیم بر شش کرده یک کله قندی بطول هجده سانت درآورید این کله قندی که پایه آن یکششم اندازه میباشد اضلاع آن را منحنی تو پر ( پایه کمتر دو ضلع دیگر بیشتر )میکشید . اضلاع را دوخته ( یک سانت از بالای کله قندی را نمیدوزیم ) درزها را با اطو باز نموده روی آن بخیه نیم پایه بزنید . آستر را هم به همین صورت بدوزید . شکل لبه کلاه را میتوانید از یک کلاه آماده استفاده کنید . لازم است عرض کنم که هر قدر منحنی داخلی صافتر باشد لبه کلاه گرد و لوله ای تر میایستد . سه عدد از عکس رادیولژی به همان شکل ببرّید بهم چسبانده و یا دوخته داخل پارچه ای که بهمان صورت بریده و دوخته اید قرار دهید منحنی داخلی آنرا هم دوخته وسط آنرا چرت بزنید . لبۀ کلاه را به پارچه اصلی طوری بدوزید که چرت وسط با یکی از درزها جفت شود و دوطرف هم به یک اندازه فاصله داشته باشد در این حال لازم نیست لایه های عکس لای درز قرار گیرد و در ابتدا عکس را باندازه الگوی اصلی و پارچه آنرا جای دوخت میگذاریم . بعد از دوخت لبه کلاه ، کش را کشیده به قسمت پشت غیر از وسط از لبه دو درز میدوزیم ( در این حالت کش باید به لبه پارچه و داخل درز آستر و پارچه دوخته شود )  سپس آستر را غلفتی به صورتی که مقداری از یک سمت آن باز بماند میدوزیم ( غلفتی یعنی دوختی که درزها داخل قرار گیرد ) دور کلاه را بخیه یک پایه میزنیم تا ضمن شکیل شدن آن قسمتی را که باز گذاشته ایم بسته شود در پایان دکمه را به قسمت بالای آن میدوزیم . در پارچه های ضخیم ممکن است که کش خاصیت ارتجاعی خود را از دست بدهد لذا آن پارچه ها را بدون کش بدوزید . دوخت اولین کلاه شاید کمی سخت باشد اما هر چه پیشتر روید ساده تر میگردد . شاید بتوانید با کمترین هزینه تولید کنید و صاحب درآمدی اضافه شوید . فکر کنید شاید ترکیبی از پارچه هایی که رنگ نمیدهند کلاه زیبایی شوند . کلاه های زیبای تابستانی و زمستانی . با مراجعه به  کلاه فروشی ها به نتایج بهتری هم خواهید رسید . موفق باشیدتاريخ : ۱۳۸٩/۱٢/۱٤ | ٦:٤٠ ‎ق.ظ | نویسنده : علیرضا قاسمی راوندی

متاسفانه در چند مورد لباسهای کار را دیده ام که حلقه های تنگ و کارورهای بسیار بزرگ دارند . اینطور بنظر میرسد که کسانی که از این قانون پیروی میکنند گمان کرده اند که برای آزادی لباس باید به کارورها اضافه نمود که این باعث بد قواره شدن لباس و خراب شدن روحیه کارگران میانجامد . برای لباس کار از الگوی پیراهن مردانه استفاده کنید . دور گردن را یک سانت گشاد کنید، سرشانه و کارورها را یک سانت اضافه کرده ، حلقه را هم سه سانت بیرون ببرید. سایز 40 را اسمال گرفته و تا شش سایز ادامه دهید تا به سایز 50 یعنی سه XXX L  برسید . موفق باشید  • قیمت سکه
  • میهن صدا
  • ضایعات